Παιδική Δανειστική Βιβλιοθήκη Λήμνου χρησιμοποιεί Librarika, το δωρεάν Ολοκληρωμένο σύστημα βιβλιοθήκης (ILS) για τη διαχείριση της βιβλιοθήκης του στο διαδίκτυο. Μπορείτε επίσης να το αξιοποιήσετε υπέροχη πλατφόρμα πληροφοριών βιβλιοθήκης για τη διαχείριση της βιβλιοθήκης του οργανισμού σας, της οικογενειακής βιβλιοθήκης ή ακόμα και της δικής σας προσωπικής βιβλιοθήκης στο διαδίκτυο.

Νέες Αφίξεις